Trang chủ / Văn bản

TRA CỨU VĂN BẢN

STT Số văn bản Trích yếu Ngày/Trạng thái Loại văn bản Tải về
{{((pageIndex-1)*pageSize)+$index+1}} {{sp.SoKyHieu}} {{_subString(sp.TrichYeu,60)}} Ban hành : {{sp.NgayBanHanh}} Hiệu lực : {{sp.NgayHieuLuc}} Còn hiệu lực Chưa có hiệu lực Ngưng hiệu lực Ngưng hiệu lực một phần Hết hiệu lực một phần Hết hiệu lực toàn bộ {{sp.TenLoaiVanBan}}
Hiển thị tổng số {{total}} bản ghi